საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

დოქტორანტურაში დარგობრივ კომისიასთან გასაუბრების განრიგი

საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით გასაუბრება დარგობრივ კომისიასთან ჩატარდება 19 სექტემბერს, 09:30სთ, მე-2 კორპ. აუდ. 114 (აკადემიკოს ლევან ალექსიძის სახელობის საერთაშორისო სამართლის კაბინეტი)

სამართლის სხვა მიმართულებებით - თსუ, მე-2 კორპუსი, აუდიტორია 129

 

18 სექტემბერი, 13:00სთ

პირადი ნომერი მიმართულება
1

010270723XX

კერძო

2

010110871XX

კერძო

3 010240516XX

კერძო

4 010010396XX საჯარო (კონსტ.)
5 620010256XX

სამართლის საფუძვლები

და მეთოდები

6 010080598XX

სამართლის საფუძვლები

და მეთოდები

7 010170481XX

საჯარო (კონსტ.)

8 010080397XX კერძო
9 350011276XX კერძო
10 470010397XX

საჯარო (კონსტ.)

11 010050061XX სისხლი
12 260010373XX

საჯარო (კონსტ.)

13 622090085XX კერძო
14 010270579XX

საჯარო  (ადმინ.)

15 620010456XX სისხლი
16 020010237XX სისხლი
17 010240812XX

საჯარო  (ადმინ.)

18 010310018XX

საჯარო  (ადმინ.)

19 010110910XX სისხლი
20 010080633XX სისხლი
21 010190747XX კერძო
22 010270738XX კერძო

19 სექტემბერი, 10:00სთ

პირადი ნომერი მიმართულება
1 500010012XX

კერძო

2

380010457XX

საჯარო (კონსტ.)

3 180010671XX საჯარო  (ადმინ.)
4 010270760XX საჯარო  (ადმინ.)
5 620010429XX სისხლი
6 170010329XX

საჯარო  (ადმინ.)

7 010190513XX

კერძო

8 310010391XX სისხლი
9 620020037XX სისხლი
10 620020037XX სისხლი
11 590011158XX

საჯარო  (ადმინ.)

12 010050366XX სისხლი
13 620040089XX სისხლი
14 080010354XX

კერძო

15 330010677XX კერძო
16 010050236XX კერძო
17 010190510XX

სისხლი

18 080010340XX

სისხლი

19 010270828XX სისხლი
20 010110736XX სისხლი
21 620090063XX

საჯარო  (ადმინ.)

22 010270889XX

კერძო

23 060010004XX

საჯარო  (ადმინ.)

24 420010246XX სისხლი
25 390310014XX სისხლი
26 180010647XX

საჯარო  (ადმინ.)

27 010190305XX

კერძო

28 590011212XX

კერძო

29 130010608XX

საჯარო  (ადმინ.)

30 010050328XX

საჯარო  (ადმინ.)

 

თარიღი: 12/09/2023