საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

დოქტორანტთა სასემინარო ნაშრომების დაცვის თარიღი

2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში დარეგისტრირებული სადოქტორო სემინარების  დაცვის განრიგი მიმართულებების მიხედვით:

 

27 ივნისს, 11:00სთ სისხლის სამართლის (პროცესი) მიმართულებით გაიმართება  სადოქტორო სემინარის დაცვა   დისტანციური ვიდეოსაკონფერენციო საშუალებით „Zoom“.

27 ივნისს, 12:00სთ სისხლის სამართლის (მატერიალური) მიმართულებით გაიმართება  სადოქტორო სემინარის დაცვა   დისტანციური ვიდეოსაკონფერენციო საშუალებით „Zoom“.

27 ივნისს, 13:00სთ საჯარო სამართლის (კონსტიტუციური) მიმართულებით გაიმართება  სადოქტორო სემინარის დაცვა.  თსუ, მე-2 კორპ. 133 აუდიტორია.

28 ივნისს, 11:00სთ კერძო სამართლის  მიმართულებით გაიმართება  სადოქტორო სემინარის დაცვა   დისტანციური ვიდეოსაკონფერენციო საშუალებით „Zoom“.

29 ივნისს,  11:00სთ  საჯარო სამართლის (ადმინისტრაციული) მიმართულებით გაიმართება  სადოქტორო სემინარის დაცვა   დისტანციური ვიდეოსაკონფერენციო საშუალებით „Zoom“.

30 ივნისს,  12:00სთ  სამართლის საფუძვლებისა და მეთოდების მიმართულებით გაიმართება  სადოქტორო სემინარის დაცვა   დისტანციური ვიდეოსაკონფერენციო საშუალებით „Zoom“.
 

თარიღი: 23/06/2022