საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2024-03-23
თარიღი 14:00 სთ
მისამართი თსუ, II კორპუსი, 129 აუდიტორია

2024 წლის 23 მარტს, 14:00 საათზე გაიმართება დოქტორანტ თორნიკე ხიდეშელის სადისერტაციო ნაშრომის „კომპიუტერული მონაცემების გამოთხოვის სამართლებრივი საფუძვლები, ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის გათვალისწინებით“ (სამეცნიერო ხელმძღვანელი - ასოცირებული პროფესორი, გიორგი თუმანიშვილი) საჯარო დაცვა.

 

თსუ, II კორპუსი, 129 აუდიტორია.

 

სადისერტაციო კომისია: ნინო გოგნიაშვილი (კომისიის თავმჯდომარე), თამარ გეგეშიძე (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე), ხატია თანდილაშვილი (კომისიის მდივანი).

მსგავსი ღონისძიებები