საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2024-03-12
თარიღი 16:00 სთ
მისამართი თსუ, II კორპუსი, 129 აუდიტორია.

2024 წლის 12 მარტს, 16:00 საათზე გაიმართება დოქტორანტ ქეთევან კვინიკაძის სადისერტაციო ნაშრომის „უძრავი ნივთის კეთილსინდისიერი შეძენა საკუთრების  წარმოშობის  თანამედროვე სამართლებრივ სისტემებში“ (სამეცნიერო ხელმძღვანელი - პროფესორი, ბესარიონ ზოიძე) საჯარო დაცვა.

 

თსუ, II კორპუსი, 129 აუდიტორია.

 

სადისერტაციო კომისია: ზურაბ ძლიერიშვილი (კომისიის თავმჯდომარე), გიორგი მახარობლიშვილი (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე), სერგი ჯორბენაძე (კომისიის მდივანი).

მსგავსი ღონისძიებები