საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2024-02-01
თარიღი 17:00 სთ
მისამართი თსუ, II კორპუსი, 129 აუდიტორია.

2024 წლის 01 თებერვალს, 17:00 საათზე გაიმართება დოქტორანტ სესილი ქადარიას სადისერტაციო ნაშრომის „რეაბილიტაციის პროცესში მმართველის ფიდუციური მოვალეობები“ (სამეცნიერო ხელმძღვანელი -  პროფესორი, ირაკლი ბურდული) საჯარო დაცვა.

 

თსუ, II კორპუსი, 129 აუდიტორია.

 

სადისერტაციო კომისია: ბესარიონ ზოიძე (კომისიის თავმჯდომარე), თამარ ზამბახიძე (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე), დიანა ბერეკაშვილი (კომისიის მდივანი).

მსგავსი ღონისძიებები