საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2023-12-23
თარიღი 18:00 სთ
მისამართი თსუ, II კორპუსი, 129 აუდიტორია

2024 წლის 23 იანვარს, 18:00 საათზე გაიმართება დოქტორანტ ნიკოლოზ ნებულიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის „სამართლის გამოყენების შედარებითი ანალიზი საერთაშორისო კერძოსამართლებრივ ურთიერთობებში, როდესაც მხარეებს გამოსაყენებელი სამართალი არ აურჩევით“ (სამეცნიერო ხელმძღვანელი - ასოცირებული პროფესორი, გიორგი სვანაძე) დაცვა. 

 

თსუ, II კორპუსი, 129 აუდიტორია.

 

სადისერტაციო კომისია: ზურაბ ძლიერიშვილი (კომისიის თავმჯდომარე), თამარ ზამბახიძე (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე), ლევან გოთუა (კომისიის მდივანი).

მსგავსი ღონისძიებები