საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2023-10-04
თარიღი 17:00 სთ
მისამართი თსუ, II კორპუსი, 129 აუდიტორია

2023 წლის 04 ოქტომებრს, 17:00 საათზე გაიმართება დოქტორანტ თამარ ხავთასის სადისერტაციო ნაშრომის „ინვესტორის უფლების დაცვა საინვესტიციო ფონდში (ინვესტორის ინტერესის დაცვის ღონისძიების ანალიზი ქართული სამართლის UCITS-ის დირექტივასთან დაახლოების შემდეგ)“ (სამეცნიერო ხელმძღვანელი - პროფესორი, ირაკლი ბურდული) დაცვა.

 

თსუ, II კორპუსი, 129 აუდიტორია.

 

სადისერტაციო კომისია: ბესარიონ ზოიძე (კომისიის თავმჯდომარე), გიორგი რუსიაშვილი (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე), თამარ ზამბახიძე (კომისიის მდივანი).

მსგავსი ღონისძიებები