საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2023-07-15
თარიღი 14:00 სთ
მისამართი თსუ, II კორპუსი, 129 აუდიტორია.

2023 წლის 15 ივლისს, 14:00 საათზე გაიმართება დოქტორანტ გიორგი არსოშვილის სადისერტაციო ნაშრომის „დამნაშავის რესოციალიზაცია, როგორც სასჯელის უმთავრესი მიზანი“ (სამეცნიერო ხელმძღვანელი -  პროფესორი, მაია ივანიძე) დაცვა.

 

თსუ, II კორპუსი, 129 აუდიტორია.

 

სადისერტაციო კომისია: ლალი ფაფიაშვილი (კომისიის თავმჯდომარე), ირმა ხარშილაძე (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე), იოსებ გაბარაევი (კომისიის მდივანი).

მსგავსი ღონისძიებები