საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2023-05-05
თარიღი 17:00 სთ
მისამართი თსუ, II კორპუსი, 129 აუდიტორია.

2023 წლის 05 მაისს, 17:00 საათზე გაიმართება დოქტორანტ ირაკლი სვანაძის სადისერტაციო ნაშრომის „დელიქტური გენერალური დათქმა და პასუხისმგებლობა წმინდა ეკონომიკური ზიანისათვის“ (სამეცნიერო ხელმძღვანელი - ასოცირებული პროფესორი, გიორგი რუსიაშვილი) დაცვა.

თსუ, II კორპუსი, 129 აუდიტორია .

 

სადისერტაციო კომისია: ზურაბ ძლიერიშვილი (კომისიის თავმჯდომარე), დიანა ბერეკაშვილი (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე), გიორგი სვანაძე (კომისიის მდივანი).

მსგავსი ღონისძიებები