საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2023-02-24
თარიღი 14:00 სთ
მისამართი თსუ, II კორპუსი, № 129 აუდიტორია

2023 წლის 24 თებერვალს, 14:00 საათზე გაიმართება დოქტორანტ ნიკოლოზ ფარსადანიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის „ქართული და ევროპული ღვინის წარმოების სამართლებრივი რეგულირების ისტორიულ-შედარებითი ანალიზი“ (სამეცნიერო ხელმძღვანელი - ასოცირებული პროფესორი, მარინა გარიშვილი) დაცვა. თსუ, II კორპუსი, 129 აუდიტორია.

 

სადისერტაციო კომისია: გიორგი დავითაშვილი (კომისიის თავმჯდომარე), სულხან ონიანი (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე), ელზა ჩაჩანიძე (კომისიის მდივანი).

მსგავსი ღონისძიებები