საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2022-11-04
თარიღი 17:00 სთ
მისამართი თსუ, II კორპუსი, 124 აუდიტორია

2022 წლის 04 ნოემბერს, 17:00 საათზე გაიმართება დოქტორანტ ბექა ხიტირის სადისერტაციო ნაშრომის „მეწარმე სახელმწიფო: საჯარო ხელისუფლების მიერ კომერციული საქმიანობის განხორციელების სამართლებრივ-ეკონომიკური შედეგები“ (სამეცნიერო ხელმძღვანელი - პროფესორი, ირაკლი ბურდული) დაცვა.   
თსუ, II კორპუსი, 124 აუდიტორია . 

სადისერტაციო კომისია: ბესარიონ ზოიძე (კომისიის თავმჯდომარე), თამარ ზარანდია (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე), ნათია ჩიტაშვილი (კომისიის მდივანი).
 

მსგავსი ღონისძიებები