საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2022-10-31
თარიღი 10:00 სთ
მისამართი თსუ, II კორპუსი, 124 აუდიტორია

2022 წლის 31 ოქტომბერს, 16:00 საათზე გაიმართება დოქტორანტ სალომე წურწუმიას სადისერტაციო ნაშრომის „ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმების განვითარების პერსპექტივა საქართველოში“ (სამეცნიერო ხელმძღვანელი - პროფესორი, პაატა ტურავა) დაცვა.   
თსუ, II კორპუსი, 124 აუდიტორია . 

სადისერტაციო კომისია: ირმა ხარშილაძე (კომისიის თავმჯდომარე), კობა ყალიჩავა (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე), თამარ ღვამიჩავა (კომისიის მდივანი).
 

მსგავსი ღონისძიებები