საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2022-07-25
თარიღი 18:00 სთ
მისამართი Zoom-ის პლატფორმა

2022 წლის 25 ივლისს 18:00 საათზე გაიმართება დოქტორანტ თათია ქვრივიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის „კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის პირადი ცხოვრების უფლების დაცვის გარანტიები არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში” (სამეცნიერო ხელმძღვანელი -  პროფესორი, მაია ივანიძე).
 დისერტაციის დაცვა დისტანციური ვიდეოსაკონფერენციო საშუალებით „Zoom“

 

https://zoom.us/j/93825701239
ID: 938 2570 1239

 

სადისერტაციო კომისია:  ლალი ფაფიაშვილი (კომისიის თავმჯდომარე), ირინა აქუბარდია (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე), იოსებ ვარძელაშვილი (კომისიის მდივანი), ნონა თოდუა, ირინე ხერხეულიძე, გიორგი თუმანიშვილი, ზაზა მეიშვილი.  
 

მსგავსი ღონისძიებები