საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2022-07-25
თარიღი 17:00 სთ
მისამართი Zoom-ის პლატფორმა

2022 წლის 25 ივლისს 17:00 საათზე გაიმართება დოქტორანტ თეო კვირიკაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის  „სახელმწიფოსა და საარბიტრაჟო ტრიბუნალების როლი საინვესტიციო ხელშეკრულებების განმარტებისას” (სამეცნიერო ხელმძღვანელი -  ასოცირებული პროფესორი, გიორგი ცერცვაძე).
 დისერტაციის დაცვა დისტანციური ვიდეოსაკონფერენციო საშუალებით „Zoom“

 

https://zoom.us/j/96378688045
ID: 963 7868 8045

 

სადისერტაციო კომისია:  გიორგი მახარობლიშვილი (კომისიის თავმჯდომარე), გიორგი რუსიაშვილი (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე), თამარ ზოიძე (კომისიის მდივანი), თევდორე ნინიძე,  ზურაბ ძლიერიშვილი, ნატალია მოწონელძე, ეკა ზარნაძე.  
 

მსგავსი ღონისძიებები