საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2022-07-23
თარიღი 14:00 სთ
მისამართი Zoom-ის პლატფორმა

2022 წლის 23 ივლისს 14:00 საათზე გაიმართება დოქტორანტ იოსებ გაბარაევის სადისერტაციო ნაშრომის „ძალადობით ჩადენილი სქესობრივი დანაშაულის კვალიფიკაციის საკითხები ” (სამეცნიერო ხელმძღვანელი -  პროფესორი, მაია ივანიძე).
 დისერტაციის დაცვა დისტანციური ვიდეოსაკონფერენციო საშუალებით „Zoom“

 

https://zoom.us/j/91413275823
ID: 914 1327 5823

 

სადისერტაციო კომისია:  მერაბ ტურავა (კომისიის თავმჯდომარე), ნონა თოდუა (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე), ირინე ხერხეულიძე (კომისიის მდივანი), ირინე ქურდაძე, მორის შალიკაშვილი, ბაჩანა ჯიშკარიანი, ბადრი კოჭლამაზაშვილი.  
 

მსგავსი ღონისძიებები