საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2022-06-15
თარიღი 17:00 სთ
მისამართი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსის 06 აუდიტორიაში (ნულოვან სართულზე)

2022 წლის 15 ივნისს, 17:00 საათზე გაიმართება დოქტორანტ ნინო იოსელიანის სადისერტაციო ნაშრომის „მოთხოვნის უზრუნველყოფის დამატებითი საშუალებანი (პირგასამტეხლო, ბე, მოვალის გარანტია)“ (სამეცნიერო ხელმძღვანელი - პროფესორი, ზურაბ ძლიერიშვილი) დაცვა.   
თსუ, I კორპუსი, აუდიტორია 06. 

სადისერტაციო კომისია:  თევდორე ნინიძე (კომისიის თავმჯდომარე), თამარ ზარანდია (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე), თამარ ზოიძე (კომისიის მდივანი), ნათია ჩიტაშვილი, ეკატერინე შენგელია, თამარ ლაკერბაია, გიორგი მახარობლიშვილი. 
 

მსგავსი ღონისძიებები