საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2022-02-21
თარიღი 17:00 სთ
მისამართი Zoom-ის პლატფორმა

2022 წლის 21 თებერვალს 17:00 საათზე გაიმართება დოქტორანტ ანა რამიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის „მინორიტარი აქციონერის დაცვის სამართლებრივი მექანიზმები კორპორაციათა საერთაშორისო შერწყმის დროს” (სამეცნიერო ხელმძღვანელი -  პროფესორი ირაკლი ბურდული).
დისერტაციის დაცვა დისტანციური ვიდეოსაკონფერენციო საშუალებით „Zoom“
https://zoom.us/j/94123140209
Conference ID: 941 2314 0209

სადისერტაციო კომისია:  ბესარიონ ზოიძე (კომისიის თავმჯდომარე), თამარ ზარანდია (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე), ნათია ჩიტაშვილი (კომისიის მდივანი), თამარ ზამბახიძე, ეკა ზარნაძე, გიორგი რუსიაშვილი, სერგი ჯორბენაძე.
 

მსგავსი ღონისძიებები