საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2022-02-11
თარიღი 12:00 სთ
მისამართი Zoom-ის პლატფორმა

2022 წლის 11 თებერვალს 12:00 საათზე გაიმართება დოქტორანტ სანდრო შერმადინის სადისერტაციო ნაშრომის “ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება და მისი დაცვის ადმინისტრაციული საპროცესო მექანიზმები” (სამეცნიერო ხელმძღვანელი -  პროფესორი ირმა ხარშილაძე).


დისერტაციის დაცვა დისტანციური ვიდეოსაკონფერენციო საშუალებით „Zoom“
https://zoom.us/j/98776880374
Conference ID: 98776880374


სადისერტაციო კომისია:  კობა ყალიჩავა (კომისიის თავმჯდომარე), ხათუნა ლორია (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე), თამარ ღვამიჩავა (კომისიის მდივანი), მაია კოპალეიშვილი,  ეკატერინე ქარდავა, თამარ გვარამაძე, ქეთევან ცხადაძე.

მსგავსი ღონისძიებები