საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2021-12-06
თარიღი 15:00 სთ
მისამართი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსის 06 აუდიტორიაში (ნულოვან სართულზე)


2021 წლის 6 დეკემბერს 15:00 საათზე გაიმართება დოქტორანტ პაატა ჯავახიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის „საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებათა საკონსტიტუციო კონტროლი - საზღვარგარეთის ქვეყნების გამოცდილება და მისი დამკვიდრების პერსპექტივები საქართველოში“ (სამეცნიერო ხელმძღვანელი - ასოცირებული პროფესორი გიორგი კახიანი)   საჯარო დაცვა.


თსუ, I კორპუსი, აუდიტორია 06.    


სადისერტაციო კომისია:  ნ. ჭიღლაძე (კომისიის თავმჯდომარე), ვ. გონაშვილი, (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე), ზ. მაჭარაძე (კომისიის მდივანი), ავთანდილ დემეტრაშვილი, ბესარიონ ზოიძე, თიათინ ერქვანია, ი. კახიძე.

მსგავსი ღონისძიებები