საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

ფიზიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევ საკონკურსო კომისიასთან გასაუბრების გრაფიკი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ფიზიკის დეპარტამენტის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის მიერ პრეტენდენტის სტატუსი მიენიჭა და გასაუბრებაზე დაბარებულია შემდეგი კონკურსანტი:

 

პრეტენდენტის სახელი, გვარი კათედრა საკონკურსო თანამდებობა გასაუბრების თარიღი, დრო გასაუბრების ადგილი
1 თამარ ჭელიძე კონდესირებული გარემოს ფიზიკის კათედრა

ასოცირებული

პროფესორი
18.02.2021
15:00 სთ

თსუ მე-2 კორპუსი,

 ოთახი 220

 

 

კომისიის თავმჯდომარე:      /ალექსანდრე შენგელაია/

კომისიის მდივანი:                / ზაალ  მაჭავარიანი/

 

თარიღი: 16/02/2021