საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

მათემატიკის დეპარტამენტის ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის კათედრაზე ასოცირებული პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად საკონკურსო კომისიასთან გასაუბრების გრაფიკი

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორების სამსახურში მისაღებად რექტორის 2020 წლის 23 სექტემბრის No184/01–01 ბრძანების საფუძველზე, მათემატიკის დეპარტამენტის ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის კათედრაზე ასოცირებული პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად საკონკურსო კომისიის მიერ პრეტენდენტის სტატუსი მიენიჭა პეტრე ბაბილუას.


გასაუბრების გრაფიკითან დაკავშირებით მიღებული იქნა შემდეგი გადაწყვეტილება:


• გასაუბრება ჩატარდეს 2020 წლის 13 ნოემბერს, პარასკევს, თსუ XI კორპუსის 335 ოთახში (გვანჯი მანიას კაბინეტი);
• გასაუბრების დაწყების დრო - 13. 00 სთ.

 

საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარე - პროფესორი ელიზბარ ნადარაია
საკონკურსო კომისიის მდივანი - ასოცირებული პროფესორი თინათინ დავითაშვილი

თარიღი: 06/11/2020