საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

ქიმიის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევ საკონკურსო კომისიასთან გასაუბრების გრაფიკი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე  ქიმიის დეპარტამენტის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის მიერ პრეტენდენტის სტატუსი მიენიჭა და გასაუბრებაზე დაბარებულია შემდეგი კონკურსანტი:

N პრეტენდენტის სახელი, გვარი კათედრა საკონკურსო თანამდებობა გასაუბრების თარიღი, დრო გასაუბრების ადგილი
1 მარინა ქარჩხაძე  მაკრომოლეკულების ქიმიის კათედრა ასისტენტ  პროფესორი 23.07.2021
11:00 სთ
თსუ მე-2 კორპუსი, ოთახი 220

კომისიის თავმჯდომარე:                                  /იოსებ ჩიკავიძე/

კომისიის მდივანი:                                            /ნელი  სიდამონძე/

თარიღი: 19/07/2021