საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

ფიზიკის დეპარტამენტი, ბიოლოგიის დეპარტამენტი, კათედრა: ბიოფიზიკა ასისტენტ პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევ საკონკურსო კომისიასთან გასაუბრების გრაფიკი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე (ფიზიკის დეპარტამენტი, ბიოლოგიის დეპარტამენტი, კათედრა: ბიოფიზიკა) აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის მიერ პრეტენდენტის სტატუსი მიენიჭა და გასაუბრებაზე დაბარებულია შემდეგი კონკურსანტი:

 

N პრეტენდენტის სახელი, გვარი კათედრა თანამდებობა გასაუბრების თარიღი, დრო გასაუბრების ადგილი
1 მარიამ ხვედელიძე ბიოფიზიკა ასისტენტ პროფესორი

12.02.2021

17:00

თსუ II კორპ. აუდ. 227

 

კომისიის თავმჯდომარე:                                  /თამაზ მძინარაშვილი/

კომისიის მდივანი:                                            /მანანა გორდეზიანი/

თარიღი: 09/02/2021