საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

კომპიუტერული მეცნიერებების დეპარტამენტის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევ საკონკურსო კომისიასთან გასაუბრების გრაფიკი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე  კომპიუტერული მეცნიერებების  დეპარტამენტის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის მიერ პრეტენდენტის სტატუსი მიენიჭა და გასაუბრებაზე დაბარებულია შემდეგი კონკურსანტები:

N პრეტენდენტის სახელი, გვარი

კათედრა

საკონკურსო თანამდებობა გასაუბრების თარიღი, დრო გასაუბრების ადგილი
1 წულაია გვანცა

გამოყენებითი ინფორმატიკის  კათედრა

ასისტენტ  პროფესორი 23.07.2021
10:00 სთ

თსუ XI კორპუსში, ოთახი N201

2 მაია არჩუაძე

ტექნიკური ინფორმატიკის  კათედრა

ასისტენტ  პროფესორი

23.07.2021
10:30 სთ

თსუ XI კორპუსში, ოთახი N201

კომისიის თავმჯდომარე:                                  /მანანა ხაჩიძე/

კომისიის მდივანი:                                            /ნათელა არჩვაძე/

თარიღი: 20/07/2021