საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

კომპიუტერული მეცნიერებების დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორისა და ასისტენტ პროფესორის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევ საკონკურსო კომისიასთან გასაუბრების გრაფიკი

 

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის კომპიუტერული მეცნიერებების დეპარტამენტზე ასოცირებული პროფესორისა და ასისტენტ პროფესორის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის მიერ პრეტენდენტის სტატუსი მიენიჭათ და გასაუბრებაზე დაბარებული არიან შემდეგი კონკურსანტები:

 

გამოყენებითი ინფორმატიკის კათედრა – გასაუბრების გრაფიკი

სახელი, გვარი თანამდებობა

გასაუბრების თარიღი

ჩატარების ადგილი
1 თეიმურაზ მანჯაფარაშვილი ასოცირებული პროფესორი 12.02.2021, 18:00

Zoom -ის

ID:  527 014 2786

 

 

თეორიული ინფორმატიკის კათედრა – გასაუბრების გრაფიკი

სახელი, გვარი თანამდებობა გასაუბრების თარიღი ჩატარების ადგილი
1 ნანა ოდიშელიძე ასისტენტ პროფესორი 12.02.2021, 18:20

Zoom -ის

ID:  527 014 2786

 

კომისიის თავმჯდომარე: პროფესორი ალექსანდრე გამყრელიძე

კომისიის მდივანი: ასოცირებული პროფესორი ირინა ხუციშვილი

 

თარიღი: 09/02/2021