საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

თსუ სამაგისტრო პროგრამებზე "ფუნდამენტური ფიზიკა" და "გამოყენებითი ფიზიკა" სპეციალობაში (ფიზიკა) მისაღები გამოცდის ზეპირი კომპონენტის განრიგი

სპეციალობაში (ფიზიკა) მისაღები გამოცდის ზეპირი კომპონენტის გამოკითხვა მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვის თსუ-ს სამაგისტრო პროგრამებზე "ფუნდამენტური ფიზიკა" და "გამოყენებითი ფიზიკა" ჩატარდება 18 სექტემბერს, თსუ მეორე კორპუსის 216 აუდიტორიაში 13.30-ზე. 

გთხოვთ არ დაიგვიანოთ.

 

თარიღი: 15/09/2023