საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს დადგენილება სასწავლო პროცესის შესახებ!

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 16 ოქტომბრის დადგენილება


2020 წლის 9 ნოემბრამდე სასწავლო ცხრილში პრაქტიკული სწავლების კომპონენტები ჩანაცვლდეს თეორიული მეცადინეობებით დისტანციურ რეჟიმში. პრაქტიკულ/ლაბორატორიული კონტაქტური ფორმის მეცადინეობების აღდგენა მოხდეს 9 ნოემბერი - 26 დეკემბერი პერიოდში.  

თარიღი: 19/10/2020