საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

ბიოლოგიის დეპარტამენტის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევ საკონკურსო კომისიასთან გასაუბრების გრაფიკი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე  ბიოლოგიის დეპარტამენტის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის მიერ პრეტენდენტის სტატუსი მიენიჭათ და გასაუბრებაზე დაბარებული არიან შემდეგი კონკურსანტები:

N პრეტენდენტის სახელი, გვარი კათედრა საკონკურსო თანამდებობა გასაუბრების თარიღი, დრო
1 მაკა მურვანიძე ბიომრავალფეროვნების კათედრა  პროფესორი 22.07.2021
17:00 სთ XIკორპ. 547 აუდ
2

ეკატერინე ბაკურაძე

მორფოლოგიის კათედრა ასოცირებული პროფესორი

22.07.2021
17:45 სთ 

XIკორპ. 547 აუდ

 

 

 

კომისიის თავმჯდომარე:                                  პროფ. დიანა ძიძიგური

კომისიის მდივანი:                                            ასოც. პროფ. ირინა მოდებაძე

თარიღი: 19/07/2021