საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2024-01-25
თარიღი 15:00 სთ
მისამართი თსუ XI კორპუსის აუდიტორია 421

2024 წლის 25 იანვარს (ხუთშაბათს) 15:00 საათზე  თსუ   მე–11   კორპუსის, აკადემიკოს ვ. კუპრაძის სახელობის, 421-ე აუდიტორიაში შედგება სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა „მათემატიკის“ დოქტორანტის მედეა იორდანიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა.


დისერტაციის სათაური: „ამონახსნის წარმოდგენის ლოკალური ფორმულები და ოპტიმიზაციის  ამოცანები ფუნქციონალურ-დიფერენციალური განტოლებისთვის შერეული საწყისი პირობით”.

 

სამეცნიერო ხელმძღვანელები:  პროფ.თამაზ თადუმაძე, ასოც.პროფ. ლელა ალხაზიშვილი,

მსგავსი ღონისძიებები