საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2023-10-20
თარიღი 17:00 სთ
მისამართი თსუ II კორპუსი, 223 აუდიტორია

2023 წლის 20 ოქტომბერს, .  17:00 საათზე თსუ II კორპუსის 223 აუდიტორიაში, შედგება ფიზიკის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტის ელენე უჩავას   სადისერტაციო ნაშრომის  საჯარო დაცვა.

 

სადისერტაციო ნაშრომის სათაური: 

„დამაგნიტებული ასტროფიზიკური დინებების მდგრადობა სიჩქარის  

წანაცვლებითა და სითბური ნაკადებით“

  

სამეცნიეორო ხელმძღვანელები:  პროფ. ნანა შათაშვილი, და  საქართველოს ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიის მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ალექსანდრე თევზაძე

 

მსგავსი ღონისძიებები