საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2023-07-19
თარიღი 15:00 სთ
მისამართი  თსუ XI კორპუსის 421 აუდიტორია

2023 წლის  19  ივლისს  15 :00 სთ–ზე,თსუ   მე–XI   კორპუსის, აკად. ვ. კუპრაძის  სახ. აუდიტორია  421 -ში შედგება  მათემატიკის  სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტის ლაშა ბარამიძის სადისერტაციო ნაშრომის „ზოგიერთი ფუნქციათა კლასისათვის ფურიეს მწკრივების კრებადობა და შეჯამებადობა"  საჯარო დაცვა.

 

ხელმძღვანელი:  პროფ. უშანგი გოგინავა 

მსგავსი ღონისძიებები