საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2023-05-30
თარიღი 15:00 სთ
მისამართი  თსუ XI კორპუსი 421 აუდიტორია

2023  წლის 30 მაისს  15:00 საათზე თსუ   მე–XI   კორპუსის, აკად. ვ. კუპრაძის  სახ. აუდიტორია  421 -ში გაიმართება ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნი­ერე­ბათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის პროგრამის „მათემატიკა“ დოქტო­რანტ გიორგი კაკულაშვილის დისერტაციის „კვაზიკონფორმული ასახვის ინვარიანტები“  სადისერტა­ციო ნაშრო­მის  საჯარო დაცვა.

                   

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი გრიგორი გიორგაძე.  

 

მსგავსი ღონისძიებები