საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2023-02-09
თარიღი 13:00 სთ
მისამართი თსუ II კორპუსი,  353 აუდიტორია

2023 წლის 9 თებერვალს 13.00 სთ-ზე თსუ მეორე კორპუსში, აუდიტორია #353-ში შედგება „გამოყენებითი ეკოლოგიის“  სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტის თამარ ჯოლოხავას სადისერტაციო ნაშრომის „ცენტრალური კავკასიონის სუბნივალურ-ნივალური ნანოცენოზების სტრუქტურულ-ფუნქციური ორგანიზაცია  და სივრცითი ტრანსფორმაცია” საჯარო დაცვა.

 

სამეცნიერო ხელმძღვანელები:  თსუ პროფ. ლია მაჭავარიანი,  ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი, ოთარ აბდალაძე და  ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი ზაალ კიკვიძე.

მსგავსი ღონისძიებები