საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2022-03-14
თარიღი 19:00 სთ
მისამართი Zoom პლატფორმის გამოყენებით

2022 წლის 14 მარტს, 19 სთ-ზე შედგება ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის „გეოგრაფია“ დოქტორანტ თედო გორგოძის დისერტაციის “ურბანული სისტემების
კომპლექსური კარტოგრაფირების მეთოდოლოგია საქართველოს მაგალითზე” 
საჯარო დაცვა.

 

ხელმძღვანელი: თსუ ასოც.პროფ. თენგიზ გორდეზიანი

მსგავსი ღონისძიებები