საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2021-05-28
თარიღი 12:00 სთ
მისამართი თსუ    პირველი კორპუსი, აუდიტორია  #214

2021 წლის 28 მაისს 12 საათზე  შედგება ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნი­ერე­ბათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის  საგანმანათლებლო პროგრამის „გეოგრაფია“ დოქტო­რანტ  ირაკლი მეგრელიძის სადისერტაციო ნაშრომის  „საქართველოში სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების შეფასება კლიმატის ცვლილების გათვალისწინებით„   საჯარო დაცვა.

                   
სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. დავით კერესელიძე, ასოც. პროფ. ვაჟა ტრაპაიძე

 

ჩატარების ადგილი:  თსუ    პირველი კორპუსი, აუდიტორია  #214

მსგავსი ღონისძიებები