საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2021-05-27
თარიღი 19:00 სთ
მისამართი Zoom პლატფორმის გამოყენებით

2021 წლის 27 მაისს   19.00 საათზე შედგება  ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამის „ფიზიკა“ დოქტორანტ გრიგოლ ფერაძის   დისერტაციის „კოლექტიური პროცესები და თერმოდინამიკა  დამაგნიტებულ კვანტურ პლაზმასა და ფერმის ნეიტრალურ სითხეებში“    საჯარო დაცვა. 

 

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: აკადემიკოსი ნოდარ ცინცაძე, პროფ.  ნანა შათაშვილი.

 

დაცვა ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში.

მსგავსი ღონისძიებები