საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2021-05-20
თარიღი 16:00 სთ
მისამართი თსუ   XI კორპუსი, აუდიტორია  #421, აკად. ვ. კუპრაძის  სახელობის   აუდიტორია


2021 წლის 20 მაისს 16 საათზე  გაიმართება ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნი­ერე­ბათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის  საგანმანათლებლო პროგრამის „მათემატიკა“ დოქტო­რანტ გეგა გულაღაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის  „რიმანის სფეროზე ფუქსის ტიპის დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემისაგან ინდუცირებული ფიბრაციის კომპლექსური სტრუქტურის დახასიათება“  საჯარო დაცვა.

                   
სამეცნიერო ხელმძღვანელი: თსუ ასოცირებული პროფესორი გრიგორ გიორგაძე.

 

მსგავსი ღონისძიებები