საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2020-12-28
თარიღი 17:00 სთ
მისამართი https://zoom.us/j/4749987547

2020 წლის 28 დეკემბერს , 17:00 საათზე, გაიმართება ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამა "ფიზიკის" კონდენსირებული გარემოს

 ფიზიკის1.5 მოდულის კურსდამთავრებულის,გიორგი ხაზარაძის სადისერტაციო ნაშრომის  "მაგნიტური და მაგნიტოელექტრული თვისებების შესწავლა Y-ტიპის ჰექსაფერიტის მონოკრისტალებში"."Magnetic and magnetoelectric properties of Y-type hexaferrite single crystals" საჯარო დაცვა.

 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: თსუ პროფესორი ალექსანდრე შენგელაია.

 

დაცვის თარიღი და დრო: 28 დეკემბერი 2020, 17:00 საათი, https://zoom.us/j/4749987547

 

მსგავსი ღონისძიებები