საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2020-10-23
თარიღი 17:00 სთ
მისამართი თსუ   XI   კორპუსი,  აუდიტორია 421

2020 წლის 23 ოქტომბერს,  17 სთ-ზე გაიმართება ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის პროგრამის „ბიოლოგია“ დოქტორანტ   ხათუნა მაკალათიას სადისერტაციო ნაშრომის  „მულტირეზისტენტული Salmonella spp.- ს სპეციფიური ბაქტერიოფაგების გამოყოფა, მათი შესწავლა და  თერაპიული პოტენციალის შეფასება'.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი  ნინა ჭანიშვილი

ჩატარების ადგილი: თსუ   XI   კორპუსი,  აუდიტორია 421

მსგავსი ღონისძიებები