საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2020-09-28
თარიღი 15:00 სთ
მისამართი  თსუ   I  კორპუსი,  აუდიტორია 301.

 

2020 წლის  28 სექტემბერს  15 სთ-ზე გაიმართება ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის პროგრამის „გამოყენებითი ეკოლოგია“ დოქტორანტ  სოფიო ვეფხვაძის  დისერტაციის „კახეთის ტერიტორიაზე კავკასიონის კარსტული წყლების შესწავლა სტაბილური იზოტოპებისა და ჰიდროქიმიური მეთოდებით“   სადისერტაციო ნაშრომის   საჯარო დაცვა.                  

სამეცნიერო ხელმძღვანელი:  გეოლოგია-მინერალოგიის დოქტ. გიორგი მელიქაძე

ჩატარების ადგილი: თსუ   I   კორპუსი,  აუდიტორია 301

 

მსგავსი ღონისძიებები