საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

სტუდენტურ კონფერენციაში გამარჯვებული სტუდენტები

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2020 წლის 20 ნოემბერს ჩატარდა  საფაკულტეტო  სტუდენტური კონფერენციის II ეტაპი, სადაც მონაწილეობა მიიღო ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის I ეტაპზე გამარჯვებულმა 12 სტუდენტმა. სტუდენტებმა სხვადასხვა თემატიკაზე წარმოადგინეს საკმაოდ საინტერესო მოხსენებები. კონფერენციაში გამარჯვებულ 3 სტუდენტს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მიერ გადაეცემათ ფულადი ჯილდო.

I  ადგილი - ივანე კიშკო, III კურსი

თემა:  „საქართველო-ჩინეთის სავაჭრო ურთიერთობები გლობალიზაციის პირობებში“

ხელმძღვანელი:  ასოცირებული პროფესორი რამაზ ფუტკარაძე

II ადგილი -  ბექა ბაიაშვილი, IV კურსი

თემა: „წრიული ეკონომიკის ბიზნესმოდელების დანერგვის შესაძლებლობები საქართველოში“

ხელმძღვანელი:  ასოცირებული პროფესორი ინეზა გაგნიძე

III ადგილი -  ანა აბესაძე, II კურსი

 თემა: ,,შიდა ტურიზმის განვითარების  ტენდენციები  საქართველოში COVID-19      პანდემიის ფონზე“       

ხელმძღვანელი - პროფესორი  სიმონ  გელაშვილი

თარიღი: 20/11/2020