საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

საბჭოს წევრთა არჩევნები (ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულება)

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საბჭოს წევრთა 2021 წლის 24 მარტის არჩევნები. საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი (ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულება).

 

იხილეთ დანართი:

თარიღი: 24/03/2021