საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

სამეცნიერო კონფერენცია ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის

სტუდენტთა კონფერენციის ორგანიზების შესახებ

 

2021 წლის 25 მაისს  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ტარდება ბაკალავრიატის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია.

კონფერენციაში გამარჯვებულებს გადაეცემა ფულადი ჯილდო:

I ადგილი - 500 ლარი

II ადგილი - 300 ლარი

III ადგილი - 200 ლარი

ერთი სტუდენტის მიერ წარმოდგენილი ერთზე მეტი ნაშრომი, ასევე გუნდური ნამუშევრები არ განიხილება

  • საკონფერენციო ნაშრომი წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი და  ელექტრონული სახით (10 გვერდი, A4 ფორმატი, შრიფტი ქართული ვერსიისათვის_ Sylfaen, შრიფტის ზომა – 12; რუსული და ინგლისური - Times New Roman);
  • ზომა:  სათაურები (თემის სახელწოდება, სტუდენტის სახელი, გვარი, სწავლების საფეხური (ბაკალავრიატი), ხელმძღვანელის სახელი, გვარი აკადემიური ხარისხი, თანამდებობა) 14 Bold; ძირითადი ტექსტი 12;
  • ინტერვალი 1,5;
  • გვერდის საზღვრები - 2,5 ყველა მხრიდან.
თარიღი: 05/04/2021