საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2020-12-11
თარიღი 16:00 სთ
მისამართი Online

11 დეკემბერს, 16:00 საათზე ზუმის პლატფორმაზე გაიმართება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორის, კავკასიოლოგი ენათმეცნიერის ქ-ნ თამარ უჯუხუს წიგნის „ჩერქეზული (ადიღეური) ენის სახელმძღვანელო" (რუსულ ენაზე) წარდგინება.
წიგნი განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლის რუსულენოვანი სტუდენტების, ჩრდილოეთ კავკასიის უნივერსიტეტებისა და ადიღეური ენის შესწავლითდაინტერესებულ პირთათვის. სახელმძღვანელოში მიმოხილულია ადიღეური ენის სტრუქტურის - ფონეტიკის, მორფოლოგიისა და სინტაქსის ძირითადისაკითხები. ამის შესაბამისად სახელმძღვანელოში წარმოდგენილია დამხმარე მასალა ტექსტების, სავარჯიშოების, თემატური დიალოგებისა და სხვადასხვამხატვრული ტექსტის სახით.
სახელმძღვანელოს თან ერთვის მოკლე ადიღეურ-რუსული ლექსიკონი და ადიღეური (ჩერქეზული) ფოლკლორის ცალკეული ნიმუშებითარგმანებითურთ.

რედაქტორი: სპეციალისტი ცირა ბარამიძე
თარგმანი მოამზადა ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორმა, პროფესორმა ირინა კაპანაძემ
ადიღეური ტექსტების რედაქტორი: ნურიეთ ხუაჯი - ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
წიგნი გამოსაცემად მოამზადა კავკასიოლოგიის ინსტიტუტმა.

Zoom Meeting
Meeting ID: 207 563 6887
Passcode: 108614

მსგავსი ღონისძიებები