საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

სამკითხველო დარბაზის ხელმძღვანელი:  ლიაგოგიაშვილი, თსუ III კორპუსი.

საკონტაქტო ინფორმაცია: lia.gogiashvili@tsu.ge, ტელ.: +995 32 2 25 04 84(3034)


ბიბლიოთეკარები:  მარიამ გოგოლაძე, თამარ ყოინაშვილი, მარინა ხატიაშვილი;

ზოგადი ინფორმაცია:  მესამე კორპუსის სამკითხველო დარბაზში თავმოყრილია სასწავლო პროგრამების სილაბუსების მიხედვით შერჩეული სახელმძღვანელოები. არსებული ძირითადი ლიტერატურა არის განათლების მეცნიერებებისა და ფსიქოლოგიის თემატიკაზე, ასევე, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა საკითხებზეც და ხელმისაწვდომია როგორც ქართულ, ასევე ინგლისურ, რუსულ და გერმანულ ენებზე. 

ბიბლიოთეკა, წიგნადი ფონდის გარდა, აღჭურვილია ასლგადამღები აპარატით და რამდენიმე კომპიუტერით.

ბიბლიოთეკაში ასევე დაცულია პედაგოგიკისა და ფსიქოლოგიის ჟურნალების პერიოდული გამოცემები.

სამკითხველო დარბაზით სარგებლობა შეუძლიათ როგორც თსუ სტუდენტებსა დ ააკადემიურ პერსონალს, ასევე გარეშე პირებსაც.

სამუშაო საათები: ორშაბათი-პარასკევი 9:00  - 18:00 სთ.; შაბათი 10:00 – 16:00 სთ.