საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon


ოთახი №152, №266

უზრუნველყოფს სტუდენტებისათვის სამეცნიერო იურიდიული ლიტერატურის ხელმისაწვდომობას, ლიტერატურის ელექტრონული ბაზითა და კომპიუტერული ბაზით სარგებლობას.

 

ირაკლი დვალიძე - ბიბლიოთეკის დირექტორი (ასოცირებული პროფესორი), irakli.dvalidze@tsu.ge

ლევან ხარანაული – დირექტორის მოადგილე

ირინე არჩვაძე – ბიბლიოთეკარი

ნინო აფციაური – ბიბლიოთეკარი

ლიანა კობალაძე – ბიბლიოთეკარი

თამარ წიკლაური – ბიბლიოთეკარი