საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2021-04-02
თარიღი 14:00 სთ
მისამართი Zoom-ის პლატფორმა

 

2021 წლის 2 აპრილს 14:00 საათზე გაიმართება დოქტორანტ გრიგოლ ჩხაიძის სადისერტაციო ნაშრომის „დასაბეგრი ოპერაციები ევროკავშირის დამატებული ღირებულების გადასახადის სამართალში და საქართველოს გამოწვევები“  (სამეცნიერო ხელმძღვანელი - პროფესორი მ.კოპალეიშვილი) დაცვა.  

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა ჩატარდება ზუმის ვიდეოსაკონფერენციო პლატფორმის საშუალებით. 

 

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/2613673363?pwd=MTc5b1Ava0kvK2habkVpSDY5TjJRUT09

 

Meeting ID: 261 367 3363
Passcode: 272663 

 

სადისერტაციო კომისია: ი.ხარშილაძე (კომისიის თავმჯდომარე), ე.ქარდავა, (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე), პ.ტურავა, კ.ურიადმყოფელი, თ.გვარამაძე, კ.ყალიჩავა, თ.ღვამიჩავა (კომისიის მდივანი).
 

მსგავსი ღონისძიებები