საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2021-02-09
თარიღი 17:00 სთ
მისამართი სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა ჩატარდება ზუმის ვიდეოსაკონფერენციო პლატფორმის საშუალებით.


9  თებერვალს 17 საათზე კერძო სამართალში დაცვა გაიმართება ზუმის ვიდეოსაკონფერენციო პლატფორმის საშუალებით 
 


Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/2613673363?pwd=MTc5b1Ava0kvK2habkVpSDY5TjJRUT09

Meeting ID: 261 367 3363
Passcode: 272663

ასოცირებულ პროფესორ გიორგი რუსიაშვილის სემინარში:
გიორგი ჟორჟოლიანი. ხელყოფის კონდიქცია ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებთან მიმართებაში

ასოცირებულ პროფესორ ნათია ჩიტაშვილის სემინარში:


1. დავით კაკოიშვილი. მედიაციაში წარმომადგენლობის ეთიკური საფუძვლები:
2. ნიკოლოზ პოპიაშვილი. პირგასამტეხლოს ოდენობის რეგულირება და სახელშეკრულებო თავისუფლებაში ლეგიტიმური ჩარევის ფარგლები

ასოცირებულ პროფესორ თამარ ზარანდიას სემინარში: 


ვახტანგ ბოხაშვილი. უძრავ ნივთებზე საკუთრების შეძენა ხანდაზმულობით
(ქართული და გერმანული სამართლის შედარებითი ანალიზი)


ასოცირებული პროფესორების გიორგი ცერცვაძის, სოფიო ჩაჩავასა და სამართლის დოქტორ გიორგი სვანაძის დოქტორანტთა სემინარების დაცვა ჩატარდება 3 თებერვალს 16:00 საათზე. ზუმის მონაცემები დაიდება ორშაბათს.

მსგავსი ღონისძიებები