საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2021-01-29
თარიღი 14:00 სთ
მისამართი სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა ჩატარდება ზუმის ვიდეოსაკონფერენციო პლატფორმის საშუალებით.

ოთარ ჩახუნაშვილის დისერტაციის დაცვა


2021 წლის 29 იანვარს 14:00 საათზე გაიმართება დოქტორანტ ოთარ ჩახუნაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის „ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოების თავისებურებები“  (სამეცნიერო ხელმძღვანელი - პროფესორი პ.ტურავა) დაცვა.  
სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა ჩატარდება ზუმის ვიდეოსაკონფერენციო პლატფორმის საშუალებით. 

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/2613673363?pwd=b2gzVURuMG5sUVZGYU5EL3NKcEM3QT09

Meeting ID: 261 367 3363
Passcode: 941530

სადისერტაციო კომისია:  ნ.ჭიღლაძე (კომისიის თავმჯდომარე), ე.ქარდავა, (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე), თ.გვარამაძე, ზ.როგავა, კ.ყალიჩავა, მ.სალხინაშვილი, თ.ღვამიჩავა (კომისიის მდივანი). 
 

მსგავსი ღონისძიებები