საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2021-01-22
თარიღი 14:00 სთ
მისამართი სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა ჩატარდება ზუმის ვიდეოსაკონფერენციო პლატფორმის საშუალებით.


2021 წლის 22 იანვარს 14:00 საათზე გაიმართება დოქტორანტ ილია წიკლაურის სადისერტაციო ნაშრომის „საგადასახადო დავების განხილვის ქართული მოდელის პრობლემები და მისი რეფორმირების ძირითადი ასპექტები“, სამეცნიერო ხელმძღვანელი - პროფესორი პ.ტურავა) დაცვა.  
სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა ჩატარდება ზუმის ვიდეოსაკონფერენციო პლატფორმის საშუალებით. 

https://zoom.us/j/2613673363?pwd=b2gzVURuMG5sUVZGYU5EL3NKcEM3QT09

Meeting ID: 261 367 3363
Passcode: 941530

სადისერტაციო კომისია:  მ.კოპალეიშვილი (კომისიის თავმჯდომარე), ე.ქარდავა, (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე), ი.ხარშილაძე, ნ.ჭიღლაძე, კ.ყალიჩავა, ი.გაბისონია, ხ.ლორია (კომისიის მდივანი). 
 

მსგავსი ღონისძიებები